TUDNIVALÓK
Bemutatkozás
Tájékoztató a vizsgákról
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv
A vizsgák menete
VIZSGANAPTÁR
VIZSGADÍJAK
Elérhetőségek, kapcsolat
SIKERES VIZSGA DÍJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
VIZSGAHELYEK
Gyakori kérdések
Letölthető nyomtatványok
Adatvédelmi nyilatkozatok
FELKÉSZÜLÉS
MINTAFELADATOK
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelv
TANFOLYAMOK
VIZSGAFELKÉSZÍTŐ KIADVÁNYOK
    Általános nyelvvizsga
    Szaknyelvi nyelvvizsga
Vizsgázóink írták
JELENTKEZÉS
Vizsgaszabályzatok
JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA
Jelentkezési lapok próbavizsgára
Vizsga halasztása, jelentkezés visszavonása
Speciális igényű vizsgázók
VIZSGÁZÓKNAK
VIZSGABEOSZTÁS
EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE
    Próbavizsga eredmények
MEGTEKINTÉS, FELÜLVIZSGÁLAT
BIZONYÍTVÁNY
MUNKATÁRSAINKNAK
Vizsgáztatói oldalak
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. Tel: 482-7268, 482-7272   Kezdőoldal Corvinus Egyetem Levél nekünk

Általános tudnivalók

A vizsgázónak minden részvizsga (írásbeli, szóbeli, hallás utáni szövegértés) megkezdése előtt érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy új formátumú jogosítvánnyal kell személyazonosságát igazolnia.  A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása nélkül a jelentkező a vizsgát nem kezdheti meg.
A jelöltek az írásbeli és szóbeli vizsgán mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják. A telefonkészülék a vizsga időtartama alatt nem vihető ki a teremből. A vizsgán meg nem engedett eszközök (mobiltelefon, egyéb képi- ill. hangfelvételt rögzítő eszköz, szótárgép, egyes vizsgarészeken szótár) használata, vagy vizsgázó társsal való kommunikáció a vizsga azonnali felfüggesztésével jár.Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyelvvizsga letételével, illetve az arról kiállított okirattal kapcsolatos bármely jogellenes tevékenység vagy visszaélés büntetendő cselekmény, amely a Btk. 274.§ /1/ bekezdésében szereplő közokirat-hamisítás bűntettének alapos gyanúját keltheti, és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a vizsga helyén. A vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
A teremfelügyelőtől átvett kettő borítékot kizárólag a felügyelő utasítására szabad kinyitni. A boríték tartalmazza a vizsgafeladatokat, a szükséges utasításokat és a megoldólapokat.
Kizárólag a megoldólapra, kék vagy fekete színű tollal írt megoldásokat fogadjuk el. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre. A tesztkérdésekre adott válaszok esetén kizárólag a megoldólapon a kipontozott helyre írt, illetve a megfelelő helyen x-szel jelölt megoldásokat értékeljük.
Amennyiben a vizsgázó nem ragasztja fel a teremfelügyelőtől kapott vonalkódját a megoldólapra, dolgozata nem értékelhető.
Az íráskészség feladat értékelése során a megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot. Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.
A nyelvvizsga folyamán felmerülő kérdés esetén a vizsgázó kézfeltartással hívhatja oda a teremfelügyelőt, aki azonban a vizsgafeladatok értelmezésében nem nyújthat segítséget.
A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a teremfelügyelő a munka befejezésére szólítja fel a vizsgázókat, melynek a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni, és a borítékba visszahelyezni a feladatlapokat és megoldólapokat, melyeket a teremfelügyelők összegyűjtenek.

Szótárhasználat

  • Az általános és a gazdasági egynyelvű írásbeli vizsgán az íráskészség és olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgán pedig az íráskészség és közvetítés feladatokhoz lehet szótárt használni.

Hallás utáni szövegértés (beszédértés) vizsga

A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást.
A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt.
A hallott szöveg értése vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
Kizárólag a megoldólapon a kipontozott helyre (kék vagy fekete színű tollal) írt, illetve a megfelelő helyen x-szel jelölt megoldásokat értékeljük. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre. Amennyiben a vizsgázó nem ragasztja fel a teremfelügyelőtől kapott vonalkódját a tesztre, dolgozata nem értékelhető.
A vizsga időtartama magában foglalja a teendők ismertetését idegen nyelven, a szüneteket, melyek során az első meghallgatás előtt tanulmányozhatják az adott hanganyaghoz tartozó tesztet, a hanganyagok kétszeri elhangzását, valamint a munkájuk ellenőrzésére, véglegesítésre adott időt.
A vizsga során szótár nem használható.

Szóbeli (beszédkészség) vizsga

A szóbeli vizsga helyéről és a vizsgázó egyéni időpontjáról a Vizsgaközpont honlapján a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A megadott időponthoz képest 10 perccel korábban kell a vizsga helyszíneként kijelölt terem előtt megjelenni, ahol a vizsgáztatók név alapján szólítják a vizsgázókat.
A szóbeli vizsga során a kettő fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg, melynek során a vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázót ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.
A vonatkozó szabályozás értelmében a vizsgáról hangfelvétel készül, valamint készülhet videofelvétel későbbi – nem nyilvános szakmai felhasználás céljából.
A vizsgáztatók a vizsgaeredményről szóbeli felvilágosítást nem adnak, azonban a vizsganap végeztével a vizsgateremre kifüggesztik a tájékoztató jellegű pontszámokat.
A szóbeli vizsga időpontja esetenként egybeeshet a hallás utáni szövegértés vizsga napjával.

A vizsgafeladatokról itt tájékozódhat:

© 2019 Corvinus Nyelvvizsga Központ